Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

poniedziałek, 31 stycznia 2011

(Nie) Godny zaufania biegły rewident

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Nawiązując do posta o kreatywnej księgowości polskich spółek giełdowych, nasuwa mi się pewna wątpliwość, którą warto omówić. Podczas czytania sprawozdań finansowych, w których odnajdywałem ślady podejrzanych zabiegów rachunkowych, zawsze nurtowała mnie jedna myśl - czy biegły rewident badający te sprawozdania jest tak naiwny, że dał się wyprowadzić spółce w pole i nie zauważył nieścisłości? Jakby nie było nie jestem profesjonalnym księgowym, a zauważam różne podejrzane symptomy świadczące o nie do końca uczciwych intencjach zarządzających, pracujących w polskich spółkach giełdowych. Czy jest możliwe, aby biegły rewident, który jest specjalistycznie wyszkolony w zakresie badania sprawozdań finansowych nie zauważał różnych nieprawidłowości?

Po dłuższym zastanowieniu wpadłem na potencjalne wyjaśnienie "ślepoty" biegłych. Moim zdaniem istnieją dwie potencjalne hipotezy, które wyjaśniałyby nagminne przeoczenia ze strony rewidentów. Po pierwsze rewidenci badając sprawozdania finansowe wykonują swoje czynności w oparciu o pewien wycinek operacji gospodarczych, które miały miejsce w księgach rachunkowych. Ten odsetek operacji musi być tak dobrany, aby można było go uznać za reprezentatywny w stosunku do całości zdarzeń gospodarczych, które zaszły w spółce. Biegły musi zatem ustalić "próg istotności", czyli pewną granicę, poniżej której uznaje informacje za nieistotne i nie zawraca sobie nimi głowy. Proszę zauważyć, że opinie biegłych rewidentów dołączane do sprawozdań finansowych zawierają najczęściej następujące sformułowanie: "badane sprawozdanie finansowe jest zgodne z.... (odpowiednimi ustawami i standardami), we wszystkich istotnych aspektach". Ważne jest tutaj słowo "istotnych", gdyż to ono jest kluczem do wyjaśnienia "ślepoty" biegłych. Rewident sam dostosowuje próg istotności do konkretnej spółki, przez co w miarę możliwości może zakwalifikować potencjalne nieprawidłowości księgowe do informacji nieistotnych. W takich przypadkach biegły działa zgodnie z zasadami etyki i nie narusza prawa. Nie można jednak dowolnie manipulować progiem istotności, ponieważ po aferach z początku XXI wieku, biegli mają obowiązek informować akcjonariuszy o wykrytych oszustwach księgowych w spółkach. Istnieje jednak bardzo cienka granica między oszustwem, a nadużyciem lub korzystnym nagięciem prawa. Podejrzewam, że biegli doskonale wiedzą jaka jest sytuacja w badanej spółce, a przynajmniej łatwo mogą się w tym temacie zorientować. Dla świętego spokoju wolą jednak w przypadku "nieszkodliwych" nieprawidłowości uznać je za nieistotne niż narażać się zarządowi badanej spółki, co byłoby drugą hipotezą potencjalnie tłumaczącą motywację biegłych rewidentów.

Jako inwestor nie polegam na opiniach biegłych rewidentów z powodów, które opisałem. Rewident powinien stanowić oręż inwestora w walce z nieuczciwością zarządów i księgowych, ale nie zawsze tak jest.  Jako, że biegli chcą być lege artis, a jednocześnie nie chcą nikomu się niepotrzebnie narażać, bardzo często postanawiają przymknąć oczy i udać, że nie zauważyli różnych niedociągnięć. Nie znam dokładnie środowiska biegłych, ale z lektury różnych sprawozdań finansowych odnoszę wrażenie, że nie lubią oni niepotrzebnie ściągać na siebie uwagi. Biegli rewidenci nie mogą sobie pozwolić na niezauważanie zniekształceń księgowych, gdy zagrażają one kontynuacji działalności spółki. Jeśli rewident wyda pozytywną opinię dotyczącą spółki, która stoi na krawędzi bankructwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przez akcjonariuszy. W 2008 roku upadł bank Lehman Brothers, który otrzymał pozytywną opinię biegłego rewidenta dotyczącą panującej w nim sytuacji finansowej na pół roku przed bankructwem!

Ogólnie rzecz biorąc inwestorzy nie mają innego wyjścia jak tylko zastosować się do popularnego powiedzenia: "jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie". Tak naprawdę, tylko wiedza i przenikliwość inwestora są w stanie uchronić go od strat finansowych oraz od podejmowania błędnych decyzji.

sobota, 8 stycznia 2011

Górnictwo się prywatyzuje 4 - Branża


Zawartość klipu:

0:00 - 0:24 - wprowadzenie

0:25 - 1:35 - branżowe wskaźniki rentowności oraz zarządzania aktywami obrotowymi

1:36 - 3:00 - omówienie rentowności kapitału własnego (ROE) oraz pokrycia aktywów kapitałem własnym w branży górniczej

3:01 - 4:11 - cykl spłaty zobowiązań, rotacji zapasów oraz cykl inkasa należności

4:12 - 5:28 - branżowe marże - LW Bogdanka posiada najwyższe marże

5:29 - 10:29 - perspektywy wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce

10:30 - 13:37 - czy inwestować w polskie górnictwo węglowe?

Górnictwo się prywatyzuje 3 - LW Bogdanka


Zawartość klipu:

0:00 - 0:30 - najważniejsze węglowe grupy kapitałowe w Polsce

0:31 - 0:55 - najważniejsze kryteria finansowe dla inwestora

0:56 - 1:20 - korzystna rentowność kapitału własnego (ROE) Bogdanki

1:21 - 2:27 - wyniki finansowe Bogdanki z lat 1998-2009

2:28 - 4:00 - niewielkie zadłużenie Bogdanki

4:01 - 5:05 - omówienie wskaźników rotacji zapasów, spłaty zobowiązań oraz inkasa należności

5:06 - 6:07 - bardzo korzystne marże Bogdanki

6:08 - 7:19 - bardzo dobra kondycja finansowa spółki LW Bogdanka w latach 1998-2009


Górnictwo się prywatyzuje 2 - Kompania Węglowa


Zawartość klipu:

0:00 - 0:30 - trzy najważniejsze węglowe grupy kapitałowe w Polsce

0:31 - 0:59 - najważniejsze kryteria finansowe oceny spółek dla inwestora

1:00 - 1:39 - ROE bliskie zeru

1:40 - 2:29 - wysokie przychody ze sprzedaży, ale niskie wyniki

2:30 - 3:14 - monstrualne zadłużenie Kopmanii Węglowej

3:15 - 4:10 - poprawiający się wskaźnik cyklu inkasa należności

4:11 - 4:59 - brak marży w Kompanii Węglowej

5:00 - 6:30 - podsumowanie - kiepska spółka


Górnictwo się prywatyzuje 1 - akcje JSW S.A. niebawem na Giełdzie Papierów Wartościowych


Zawartość klipu:

0:00 - 0:58 - trzy najważniejsze węglowe grupy kapitałowe w Polsce

0:59 - 1:47 - kolejność analizy poszczególnych spółek węglowych

1:48 - 2:39 - najważniejsze kryteria finansowej oceny spółek

2:40 - 4:16 - rentowność kapitału własnego JSW w latach 1998-2009

4:17 - 5:04 - rosnące wyniki finansowe od roku 1998 do 2009

5:05 - 6:28 - niskie zadłużenie JSW po roku 2002

6:29 - 7:24 - ocena zarządzania aktywami obrotowymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

7:25 - 8:16 - zniżkujące marże JSW od roku 2004

8:17 - 9:05 - podsumowanie analizy


poniedziałek, 3 stycznia 2011

Pytanie za milion - w co inwestować?

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Nadszedł rok 2011. Pod koniec roku 2010 można było znaleźć w internecie wiele propozycji inwestycyjnych na rok 2011. Pisanie artykułów dotyczących możliwości inwestycyjnych pod koniec "starego roku", a dotyczących nowego roku stało się już internetową tradycją. Zawsze czytywałem propozycje inwestycyjne z wcześniejszych lat, ale w tym roku tego nie zrobiłem. Wszystkie rekomendacje inwestorów amatorów i profesjonalnych analityków mają jedną podstawową wadę - zawierają rady dotyczące konkretnych aktywów, w które warto inwestować w najbliższej przyszłości. To, że pan X lubi akcje czy obligacje nie koniecznie musi oznaczać, że pan Z też je będzie lubił. Polecanie konkretnych rozwiązań nie zawsze jest słuszne. Trzeba spojrzeć na problem inwestowania w przyszłości od innej strony, tzn. zjawisk gospodarczych i zmian społecznych z jakimi będziemy mieli okazję zetknąć.

Kryzys na rynku kredytów subprime rozszedł się w pewnym stopniu po kościach. Jednak to tylko cisza przed burzą. Bilionowe programy pomocy rządowej utrzymały tonący ówcześnie system finansowy USA na powierzchni. Pomoc ta nie wzięła się znikąd, a w większości nawet nie od podatników. Swego czasu różne media rozpisywały się o potężnej ilości dodrukowywanego dolara, który ostatecznie był przeznaczany na finansowe wsparcie banków. Obecnie w nieciekawej sytuacji znalazły się kraje PIIGS (Portugalia, Islandia, Irlandia, Grecja, Hiszpania - Spain). Unia Europejska oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie FED, stały się w tym przypadku ostatnimi deskami ratunku. Podejrzewam, że jeśli dotychczas nie rozpoczął się dodruk euro w związku z tymi pakietami pomocowymi, to w najbliższej przyszłości i tak się rozpocznie. Dodruk pieniędzy zgodnie z monetarystyczną teorią ekonomiczną spowoduje inflację. Kiepskie wyniki rolnictwa w tym roku już przełożyły się na wzrost cen, do tego dochodzą kończące się zapasy ropy naftowej oraz kończące się srebro, będące metalem przemysłowym. Media informowały już pod koniec 2010 roku o podwyżkach cen energii przez wszystkie koncerny energetyczne w Polsce, co stanowi istny gwóźdź do trumny dla przeciętnego Kowalskiego. Wszystkie powyższe zjawiska są silnie inflacjogenne i z nimi będziemy musieli sobie w przyszłości radzić.

Inną sprawą jest fatalny stan finansów publicznych krajów europejskich oraz USA. Zadłużenie publiczne przekraczające nierzadko 100% PKB musi zostać w końcu spłacone, ciekawe tylko jak to się stanie? Nawet gdyby stan finansów publicznych nie był tak opłakany jakim jest obecnie, to za rogiem czeka kolejny problem - demografia. Starzejące się społeczeństwa i powoli przechodzące na emeryturę pokolenie powojennego baby boom sprawią, że publiczny system emerytalny, który i tak już jest mało wydolny, przestanie mieć rację bytu. Opieka zdrowotna nie poradzi sobie w przyszłości z rosnącą liczbą emerytów potrzebujących Rządowego wsparcia. 

Inflacja oraz dość radykalne zmiany demograficzne doprowadzą do podziału ludzi na dwie kategorie - tych, których stać na ponoszenie wysokich kosztów utrzymania życia oraz korzystanie z coraz droższej opieki zdrowotnej (coraz częściej prywatnej) oraz na ludzi nie potrafiących utrzymać się na powierzchni. Wydaje się, że scenariusz - żywność czy leki - zbliża się bardzo dużymi krokami.

Nadchodzące czasy będą ciężkie, nie ma co do tego wątpliwości. Jednak czasy te nie dla wszystkich będą równie niepewne. Inwestor, mający głowę na karku jest w stanie w znaczący sposób skorzystać na nadchodzących zmianach. Podsumujmy jeszcze raz główne obszary problemowe, na które będzie trzeba zwrócić uwagę w przyszłości:

 - inflacja napędzana dodrukiem pustego pieniądza, rosnącą ceną ropy naftowej oraz energii,
- zmiany demograficzne,
- problemy publicznej służby zdrowia.

W zależności od sposobu podejścia do powyższych problemów można na nich tracić lub zarabiać. Stracą bezsprzecznie konsumenci, natomiast zyskają inwestorzy oraz właściciele odpowiednich biznesów. Sposobów zabezpieczenia się przed stratami oraz nabycia aktywów generujących solidne zyski wraz z pogarszaniem się sytuacji jest kilka. Niemniej branżami, które będą w przyszłości generować coraz wyższe przychody ze sprzedaży, przekładające się na zyski netto są:

- branża rafineryjna, energetyczna oraz surowcowa,
- branża zajmująca się opieką nad ludźmi starszymi (w Polsce dopiero raczkująca),
- branża prywatnej opieki medycznej.

Myślę, że w kierunku tych branży w przyszłości warto się zwrócić i rozważyć różne możliwości czerpania korzyści z ich dynamicznego rozwoju.

Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.

niedziela, 2 stycznia 2011

OFE Insider 7 - Najlepsze OFE na polskim rynku


Zawartość klipu:

0:00 - 1:36 - selekcja Otwartego Funduszu Emerytalnego według kosztów funkcjonowania

1:37 - 2:23 - drugie kryterium wyboru OFE - rentowność całkowita aktywów netto; które OFE spełniają to kryterium?

2:24 - 3:56 - najzyskowniejsze OFE z punktu widzenia klientów

3:57 - 4:51 - najbardziej lubiane OFE pod względem udziału wypłat transferowych w źródłach finansowania

4:52 - 5:38 - największe OFE w Polsce pod względem wielkości aktywów netto

5:39 - 6:38 - najlepsze OFE w Polsce to....

6:39 - 7:18 - OFE Polsat

7:19 - 9:22 - jak wybierać Otwarte Fundusze Emerytalne oraz Otwarte Fundusze Inwestycyjne?

9:23 - 13:21 - koszty wynagrodzeń w funduszach emerytalnych oraz inwestycyjnych

OFE Insider 6 - Zawartość portfeli OFE


Zawartość klipu:

0:00 - 0:35 - dlaczego wyniki inwestycyjne OFE zależą od sytuacji giełdowej?

0:36 - 1:55 - strategia inwestycyjna OFE

1:56 - 2:41 - zawartość portfela inwestycyjnego OFE w czasach hossy giełdowej

2:42 - 2:59 - zawartość portfela inwestycyjnego OFE w czasach bessy giełdowej

3:00 - 4:22 - spółki giełdowe, w które inwestują OFE

4:23 - 6:59 - OFE nie lubią wychodzić nadmiernie przed szereg

7:00 - 8:36 - czy Kowalski może pokonać OFE?


OFE Insider 5 - Prawdziwe oblicze OFE

Zawartość klipu:

0:00 - 0:45 - najciekawszy odcinek cyklu OFE Insider

0:46 - 2:31 - różne rodzaje rentowności OFE

2:32 - 2:59 - ile z każdej złotówki zainwestowanej, OFE są w stanie wygenerować zysku?

3:00 - 4:03 - wskaźnik rentowności dochodowej aktywów netto (ROAD)

4:04 - 4:45 - wskaźnik rentownośći kapitałowej aktywów netto (ROAK)

4:46 - 5:29 - wskaźnik całkowitej rentowności aktywów netto (ROAC)

5:30 - 6:12 - najważniejszy element sprawozdania finansowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

6:13 - 8:19 - posłuchałem wskazówki Petera Lyncha

8:20 - 9:06 - wysokość kosztów zarządzania w OFE

9:07 - 10:09 - tendencje finansowe OFE w przyszłości

10:10 - 10:39 - o czym będę mówił w następnym odcinku?


OFE Insider 4 - Zyski OFE


Zawartość klipu:

0:00 - 0:29 - o czym będę dzisiaj mówił?

0:30 - 3:22 - rodzaje wyników finansowych OFE

3:23 - 4:16 - pułapki zysku netto OFE

4:17 - 5:53 - tempo przyrostu wyniku z inwestycji w latach 2002-2009

5:54 - 6:28 - realny zysk OFE

6:29 - 7:39 - jak kształtował się zysk realny w OFE w latach 2002-2009?

7:40 - 8:16 - wyniki OFE, a koniunktura giełdowa

8:17 - 9:25 - niezrealizowany zysk/strata OFE

9:26 - 11:56 - podsumowanie

11:57 - 12:19 - w następnym odcinku...


OFE Insider 3 - Popularność OFE


Zawartość klipu:

0:00 - 1:31 - skąd OFE biorą pieniądze?

1:32 - 1:59 - najważniejsze źródło dochodów OFE

2:00 - 3:35 - udział wpłat członków OFE w podstawowych źródłach finansowania

3:36 - 3:52 - udział "wpłat" transferowych OFE w podstawowych źródłach finansowania

3:53 - 4:36 - fazy gromadzenia środków przez OFE

4:37 - 5:12 - na co OFE wydają pieniądze?

5:13 - 7:39 - wskaźnik wypłat transferowych

7:40 - 8:07 - wskaźnik wypłat osobom uprawnionym

8:08 - 10:32 - korzystne proporcje wydatkowe

10:33 - 11:55 - co przyniesie przyszłość na rynku OFE?

11:56 - 12:40 - czy OFE są bezpieczniejsze niż ZUS?


OFE Insider 2 - Pułapki stóp zwrotu


Zawartość klipu:

0:00 - 0:38 - o czym będę mówił?

0:39 - 2:41 - wyniki OFE, a koniunktura na GPW

2:42 - 4:01 - wysokość aktywów netto OFE w latach 2002-2009

4:02 - 5:21 - zakumulowany nierozdysponowany wynik OFE

5:22 - 6:35 - wartości jednostek uczestnictwa OFE

6:36 - 8:21 - tempo przyrostu aktywów netto OFE

8:22 - 10:04 - tempo przyrostu wartości jednostek uczestnictwa OFE

10:05 - 10:53 - nie wszystko jest złotem, co się świeci, tym bardziej w przypadku OFE

10:54 - 11:55 - ciąg dalszy nastąpi...


OFE Insider 1 - ABC finansów OFE


Zawartość klipu:

0:00 - 2:02 - wstęp; w oparciu o co będę analizował OFE?

2:03 - 3:27 - idea wspólnego inwestowania

3:28 - 4:16 - sposób funkcjonowania otwartych funduszy inwestycyjnych

4:17 - 6:02 - sposób funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych

6:03 - 7:12 - inside OFE - sprawozdanie finansowe

7:13 - 10:22 - bilans OFE

10:23 - 12:25 - rachunek zysków i strat OFE

12:26 - 17:15 - relacje między bilansem i rachunkiem zysków i strat OFE

17:16 - 17:59 - analfabetyzm finansowy

18:00 - 18:25 - zapraszam na kolejne odcinki


sobota, 1 stycznia 2011

Nie daj robić się swojemu doradcy finansowemu w konia

Doradcą finansowym może zostać dziś każdy, żadne przepisy prawa nie regulują tego zawodu. By nim być nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego. W zasadzie niekonieczna jest nawet widza z tego zakresu, wystarczy być osobą komunikatywną i pomysłową, a także samodzielną i operatywną. Wypisz, wymaluj cechy dobrego sprzedawcy. Otóż to, doradca finansowy powinien umieć sprzedawać. Wszak z jego punktu widzenia kredyt bankowy to produkt jak każdy inny.

Zdaniem obserwatorów rynku na kpinę zakrawa fakt, że działalność taksówkarzy w naszym kraju podlega większym regulacjom niż działalność doradców finansowych. Dla tych ostatnich ciągle nie wprowadzono licencji, co budzi kontrowersje od lat.

W Polsce Kowalski przychodzący do brokera słyszy, że za poradę nie zapłaci ani grosza. Naiwny Kowalski wierzy, że pośrednicy pracują charytatywnie i bierze jego słowo za dobrą monetę. Oczywiście zyskiem z podpisanego kredytu z doradcą będzie musiał się podzielić bank. Zrekompensuje sobie to podwyższając opłaty.

Większość doradców finansowych podkreśla swoją niezależność. Cenią obiektywizm i brak konfliktu interesów. Trudno jednak o niezależność pośrednika związanego z konkretnym bankiem.

Wystarczy kilka sekund w internecie, by zorientować się, że Open Finance należy do holdingu inwestycyjnego Getin. Firma Xelion z kolei należy od Pekao, a właścicielem firmy Expander do niedawna był General Electric, który w Polsce posiada GE Money Bank.

Co robi doradca?

Odpowiedź klienta: Sprytnie wykorzystał to, że nie miałem czasu. Po pierwsze nie wyjaśnił mi niczego przed podpisaniem umowy przedwstępnej wiedząc, że potem nastąpi działanie pod presją czasu, które będzie mu sprzyjało. Irytującą manierą doradcy były nieprecyzyjne odpowiadanie na moje pytania. Pytałem o dokładną wartość kredytu, on mówił o procentach, wskaźnikach, ułamkach. Unikał też porównywania forsowanej oferty z produktami innych banków.

Jak doradca finansowy może zrobić z Ciebie balona?

Wypowiedzi klientów:

Witam!
Zostaliśmy oszukani przez agenta z firmy XYZ z Warszawy, podpisaliśmy dwie polisy na 100 tys. agent nas nie poinformował ze jest to składka regularna i trzeba płacić po 100 przez 5 lat, nie przedstawił też OWU, chcieliśmy odstąpić od umowy i w bezpiecznym terminie 60 przekazaliśmy odstąpienia agentowi z firmy XYZ on nie przekazał tych dokumentów do firmy ABC. Firma XYZ umywa ręce zgarnęli PROWIZJĘ! a klienta maję gdzieś! Powiedzieli nam że nie są przedmiotem w sprawie!!! Natomiast Towarzystwo ABC nie chce nam wypłacić naszych 100 tys. i co gorsza musimy wpłacać kolejne składki, jak nie to stracimy wszystko :( Przestrzegamy przed ty,i firmami!!!

Wojciech S. zamieszkały na terenie Kotnowa często przebywający w Grudziądzu, Płużnicy i okolicach pod pretekstem załatwienia dotacji w Unii Europejskiej, pożyczek jak i leasingów na różne dobra materialne pobiera zaliczki na poczet pracy, po czym urywa kontakt nie odbierając telefonów , nie pokazując się i bardzo często mówiąc że jest na spotkaniu gdy już odbierze i nie oddzwania . Oszukał dwóch członków rodziny na łączną kwotę ok 35 000 zł poprzez dokonanie zaboru mienia i nie oddanie. Teraz również z nimi unika kontaktu.
Marcin S. jest oszustem , który działa na terenie całego kraju. Pożycza pieniądze pod zastaw działek których nie jest właścicielem fałszuje dokumenty tak dobrze że nawet notariusze dają się nabrać.  Oszukał masę osób . Obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu. Wyjątkowo bezczelny typ człowieka.

Pytanie: Czy wiesz dlaczego powyższe historie miały miejsce?

Odpowiedź: oszukane ofiary nie miały wiedzy finansowej.


Jeśli też jej nie masz, to strzeż się podobnych oszustów albo....dowiedz się jak dbać o własny interes, a nie o interes doradcy finansowego. Zyskaj pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami i nie daj się więcej wpuszczać w maliny nieuczciwym ludziom z branży finansowej.