Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

niedziela, 2 stycznia 2011

OFE Insider 2 - Pułapki stóp zwrotu


Zawartość klipu:

0:00 - 0:38 - o czym będę mówił?

0:39 - 2:41 - wyniki OFE, a koniunktura na GPW

2:42 - 4:01 - wysokość aktywów netto OFE w latach 2002-2009

4:02 - 5:21 - zakumulowany nierozdysponowany wynik OFE

5:22 - 6:35 - wartości jednostek uczestnictwa OFE

6:36 - 8:21 - tempo przyrostu aktywów netto OFE

8:22 - 10:04 - tempo przyrostu wartości jednostek uczestnictwa OFE

10:05 - 10:53 - nie wszystko jest złotem, co się świeci, tym bardziej w przypadku OFE

10:54 - 11:55 - ciąg dalszy nastąpi...


Więcej na temat analizy funduszy inwestycyjnych znajdziesz w rozdziale 9 mojej książki, w którym pokazałem jak wybierać otwarte fundusze inwestycyjne akcji z zastosowaniem kryteriów wykorzystanych w OFE Insider i nie tylko. Więcej >

Brak komentarzy: