Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

niedziela, 2 stycznia 2011

OFE Insider 4 - Zyski OFE


Zawartość klipu:

0:00 - 0:29 - o czym będę dzisiaj mówił?

0:30 - 3:22 - rodzaje wyników finansowych OFE

3:23 - 4:16 - pułapki zysku netto OFE

4:17 - 5:53 - tempo przyrostu wyniku z inwestycji w latach 2002-2009

5:54 - 6:28 - realny zysk OFE

6:29 - 7:39 - jak kształtował się zysk realny w OFE w latach 2002-2009?

7:40 - 8:16 - wyniki OFE, a koniunktura giełdowa

8:17 - 9:25 - niezrealizowany zysk/strata OFE

9:26 - 11:56 - podsumowanie

11:57 - 12:19 - w następnym odcinku...


Więcej na temat analizy funduszy inwestycyjnych znajdziesz w rozdziale 9 mojej książki, w którym pokazałem jak wybierać otwarte fundusze inwestycyjne akcji z zastosowaniem kryteriów wykorzystanych w OFE Insider i nie tylko. Więcej >

Brak komentarzy: