Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

wtorek, 15 marca 2011

Akcje banku BGŻ na Giełdzie Papierów Wartościowych


W tym klipie znajdziesz:

0:00 - 2:08 -  planowany debiut giełdowy banku BGŻ; krótki okres historycznych danych finansowych w prospekcie emisyjnym

2:09 - 6:19 - struktura aktywów banku; należności od sektora finansowego, niefinansowego oraz budżetowego

6:20 - 9:59 - zobowiązania banku; zobowiązania z tytułu depozytów, zobowiązania wobec sektora finansowego

10:00 - 12:04 - zobowiązania podporządkowane oraz wartość kapitału własnego w banku BGŻ w latach 1998-2007

12:05 - 16:15 - pozycje pozabilansowe w banku BGż; stosunek wartości instrumentów pochodnych do sumy bilansowej

16:16 - 17:49 - wyniki finansowe banku w latach 1998-2007: przychody z tytułu odsetek, wynik z tytułu odsetek oraz zysk netto

17:50 - 20:14 - omówienie wskaźników rentowności banku: marży odsetkowej, marży zysku netto, rentowności kapitału własnego (ROE)

20:15 - 22:44 - wskaźniki efektywności kredytów oraz wskaźnik depozytów

22:45 - 23:59 - różnice między krajowymi stadardami rachunkowymi (KSR), a standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF) w sprawozdawczości banków

24:00 - 31:05 - analiza finansowa banku BGŻ w latach 2008-2010; odpisy z tytułu utraty wartości kredytów w banku BGŻ w porównaniu do Bre Banku; interpretacja współczynnika wypłacalności

31:06 - 36:24 - czy warto kupić akcje banku BGŻ w trakcie pierwszej oferty publicznej (IPO)?


2 komentarze:

Zdzisław pisze...

Myślę, że kluczowe jest, jaka będzie cena emisji i jakie w tym czasie będą ceny innych banków. Jeśli na tej podstawie można sądzić, że będzie dwucyfrowa perspektywa wzrostu kursu, ot można wejść.

Tobiasz Maliński pisze...

Bank BGŻ jest dobrym bankiem i warto kupować jego akcje również później na rynku wtórnym. Ważne są dane za rok 2010, z którymi będzie można się zapoznać w prospekcie emisyjnym. Swoją drogą, myślę że na debiucie akcje BGŻ dadzą zarobić, ale to jest kwestia wtórna.