Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

wtorek, 10 maja 2011

Co można znaleźć w bilansie NBP (Narodowego Banku Polskiego)?


Zawartość klipu:

0:00 - 3:39 - skąd pobrać sprawozdanie finansowe NBP?

3:40 - 7:25 - specjalne wytyczne rachunkowości banków centralnych; różnice kursowe ujmowane są kapitałowo

7:26 - 8:29 - złoto, jego ekwiwalenty oraz pieniądz w obiegu początkowymi pozycjami bilansu NBP; pieniądz to pasywa

12:47 - 14:29 - rezerwy dewizowe w bilansie NBP

14:30 - 17:22 - operacje otwartego rynku w aktywach i pasywach bilansu NBP

17:23 - 18:00 - wielkość rezerw obowiązkowych w Polsce

19:22 - 20:10 - rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

20:11 - 27:17 - skąd wziąłem wartość PKB Polski?; podaż M2

27:18 - 28:41 - wartość złota, a ilość gotówki w obiegu w latach 2004-2009

28:42 - 31:00 - saldo z tytułu operacji polityki pieniężnej; operacje zasilające (pasywa) oraz operacje absorbujące (aktywa)

31:01 - 34:17 - wysoki poziom rezerw obowiązkowych w roku 2009

34:18 - 35:20 - tempo przyrostu gotówki, a tempo przyrostu wartości złota

35:21 - 36:10 - duża strata netto NBP w roku 2007 i jej przyczyny

36:11 - 41:19 - krótkie podsumowanie


Brak komentarzy: