Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

czwartek, 15 grudnia 2011

Serenity - rezygnacja z publikacji miesięcznych raportów

W ostatnim czasie otrzymałem od Was trochę zapytań w związku z bieżącą sytuację w spółce Serenity. Odwołanie prokurentów, rezygnacja członka rady nadzorczej oraz sprzedaż znacznych pakietów akcji przez prezesa spółki Piotra Nalepę, spowodowało, że zaczęliście się martwić tym co dzieje się w spółce. Jeden z czytelników bloga zaczął się nawet zastanawiać czy w spółce nie zaczyna dziać się źle. Wczoraj wszedłem na stronę internetową rynku New Connect do sekcji komunikatów giełdowych spółki Serenity i muszę przyznać, że zdziwiłem się tym, co zobaczyłem, czyli wiadomością o odejściu od publikowania miesięcznych raportów przez spółkę.

Różnie można tą informację postrzegać - ja uważam, że jest to bardziej czarny PR niż posunięcie w jakimś stopniu ograniczające dostęp inwestorów mniejszościowych do informacji. Jeśli przyjrzeć się ostatnim raportom miesięcznym spółki, odejście od ich publikowania nie stanowi dużej ujmy, ponieważ raporty miesięczne były tylko kompilacją raportów bieżących z lakoniczną informacją o przychodach spółki i zysku netto. W tym zakresie, inwestorom w zupełności wystarczą informacje zawarte w raportach bieżących oraz raportach okresowych.

Tym, co mnie jednak trochę zastanawia, bo na razie jeszcze nie niepokoi, jest brak jakichkolwiek wzmianek ze strony spółki na temat postępu w pracach budowlanych w zakresie realizacji pierwszego domu opieki. Według danych spółki, pierwsi pensjonariusze mają się do niego wprowadzić pod koniec przyszłego roku, więc czasu zostaje coraz mniej. Placówka ta ma nosić nazwę Sygnity, o czym dowiedziałem się przypadkiem.....z Rzeczpospolitej, a nie od spółki.

Stan aktywów trwałych spółki również nie odzwierciedla postępów w realizacji tej inwestycji. Abstrahuję już od faktu, że spółka nie prezentuje w raportach kwartalnych pełnego bilansu, przez co ocena postępów inwestycyjnych spółki jest utrudniona. Niemniej aktywa trwałe spółki wzrosły łącznie o 2 068 060,76 zł na koniec III kwartału 2011 roku w porównaniu do III kwartału 2010 roku. Środki trwałe wzrosły jednak tylko o 1 574 778 zł. Taki wzrost majątku trwałego spółki odzwierciedla tylko i wyłącznie realizację drugiej placówki rehabilitacyjnej.

Zastanawia mnie również znaczny wzrost aktywów obrotowych spółki o 5 881 132,86 zł na koniec III kwartału 2011 roku w stosunku do III kwartału 2010 roku. Jeśli założyć, że krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w spółce nie wystąpiły na koniec III kwartału 2010 i 2011 roku to okazuje się, że zapasy w tym czasie przyrosły w spółce o 11 552 810,34 zł przy jednoczesnym spadku należności krótkoterminowych o 8 387 890,41 zł. Jest to wartość, która jeśli znalazłaby się w aktywach trwałych odzwierciedlałaby postępy spółki w realizacji jej sztandarowej inwestycji jaką jest dom opieki dla seniorów. Z powodu braku bardziej szczegółowych informacji finansowych  nie wiadomo czego ta kwota dotyczy w sprawozdaniu finansowym. Zastanawiałem się czy spółka nie przyjęła rozliczenia inwestycji podobnego do rozliczeń dokonywanych przez deweloperów, którzy kapitalizują koszty nieruchomości mieszkaniowych w zapasach, a później aktywują je w kosztach proporcjonalnie do dokonanej sprzedaży. Jednak w przypadku deweloperów są to nieruchomości inwestycyjne, a nie środki trwałe. Prawidłowo spółka powinna wykazać realizowaną inwestycję jako środki trwałe w budowie.....

Postanowiłem rozwiać swoje wątpliwości i wysłałem do spółki email o następującej treści:

Witam,
nazywam się Tobiasz Maliński, posiadam (....) akcji państwa spółki i chciałbym się zapytać o kilka spraw, ponieważ mnie nurtują. Nie chodzi mi wcale o rezygnację z publikowania raportów miesięcznych, ani o rotacje osobowe w organach spółki tylko o stan zaawansowania prac budowlanych związanych z uruchomieniem pierwszego domu opieki dla seniorów. W sprawozdaniach finansowych podaliście państwo, że planujecie otwarcie tego domu na III kwartał 2012 roku, jednak oprócz informacji o posiadanym gruncie pod tą inwestycję, nie wiadomo niczego o jej zaawansowaniu. Z gazet dowiedziałem się, że ów dom opieki ma się nazywać Sygnity, a nie ze sprawozdań finansowych. Na jakim zatem etapie pozostają prace związane z przygotowaniem do uruchomienia placówki Sygnity?

Z poważaniem, Tobiasz Maliński.

Póki co odpowiedzi jeszcze nie dostałem i szczerze wątpię czy ją otrzymam :). Jeśli jednak jakimś szczęśliwym trafem złożyłoby się, że odpowiedź by przyszła, podzielę się z nią na blogu.

1 komentarz:

Tobiasz Maliński pisze...

Znalazłem świetną relację z tegorocznego WZA Serenity, z którego wynika rozwiązanie dylematy, który mnie trapił. Spółka Serenity SA zleciła budowę domu opieki spółce zależnej Serenity Nieruchomości. Jeśli Serenity SA konsolidowałaby sprawozdania finasnowe, byłyby widoczne ślady działalności inwestycyjnej.

http://ncnews.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67:serenity-sa-sprawozdanie-z-nwza&catid=1:latest-news&Itemid=50