Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

środa, 25 kwietnia 2012

Astarta Holding - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011


Rok 2011 był kolejnym świetnym rokiem dla Astarty, choć wyniki finansowe cechowały się niższym tempem przyrostu niż przychody ze sprzedaży, to rentowność holdingu była wciąż wysoka. Wpływ na trochę mniej korzystne zmiany wyników finansowych Astarty miały pewne czynniki jeszcze z wcześniejszego sezonu. Jakie to były czynniki? Odpowiedź znajdziesz w video.

Zawartość klipu:

0:00 - 0:50 - wprowadzenie

0:51 - 1:47 - struktura asortymentowa Astarty w latach 2010-2011

1:48 - 2:49 - zasób ziemi uprawnej w roku 2011 oraz wielkość produkcji buraka cukrowego

2:50 - 4:40 - wydajność 1 ha ziemii uprawnej; wielkość produkcji cukru

4:41 - 6:18 - wysoki współczynnik ekstrakcji cukru oraz spadek zużycia energii do roku 2015

6:19 - 7:53 - perspektywy dla cen cukru

7:54 - 9:30 - dobre perspektywy dla sektora mlecznego

9:31 - 17:15 - omówienie najważniejszych wielkości majątkowo-wynikowych; ocena rentowności kapitału własnego (ROE), marży zysku operacyjnego oraz marży zysku netto

17:16 - 19:13 - struktura przychodów ze sprzedaży oraz kosztów rodzajowych Astarty w roku 2011

19:14 - 23:26 - ocena rentowności segmentów działalności Astarty - segmentu cukrowniczego, zbożowego oraz mlecznego

23:27 - 26:51 - płynność Astarty w roku 2011 - niższa niż w roku 2010, czym była spowodowana?

26:52 - 29:50 - podsumowanie


sobota, 21 kwietnia 2012

SuperTrader 2012

Jakiś czas temu otrzymałem od dr Dariusza Świerka, znanego autora książek poświęconych rynkowi forex, np. Forex system SMATF, zaproszenie do patronatu jego nowej inicjatywy. Realizacja tej inicjatywy odbywa się przy współpracy z IDM S.A., który jest jej oficjalnym sponsorem, więc jest to zdecydowanie wydarzenie godne uwagi. Dr Świerk zajmuje się technikami gry na rynkach finansowych, więc moglibyście się zastanowić po co o nim wspominam na blogu poświęconym analizie fundamentalnej oraz inwestowaniu w wartość? 


niedziela, 15 kwietnia 2012

W radiu Kontestacja

Dzisiaj ukazał się w internetowym radiu Kontestacja, krótki wywiad ze mną, który tak naprawdę przybrał formę prezentacji szkolenia giełdowego, które organizuję 13 maja we Wrocławiu wspólnie z Andrzejem Burzyńskim. Nagrania można posłuchać bezpośrednio na stronie radia Kontestacja jako dodatek do audycji Andrzeja. Prezentacja rozpoczyna się od 17:25  i trwa do 21:50. Miłego słuchania :).


PS. Jeśli chcesz nauczyć się, podobnie jak ja, jak pozyskiwać informacje z niestadardowych źródeł na temat swoich inwestycji, zajrzyj tutaj.

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

wtorek, 10 kwietnia 2012

Zostałem SuperPartnerem :)

Miło poinformować mi czytelników, że mój blog został doceniony w programie partnerskim księgarni Selkar. Link do bloga został zamieszczony w blogu księgarni - SuperPartner - znajdującym się tutaj.

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

sobota, 7 kwietnia 2012

Emisja akcji spółki Euroimplant z prawem poboru za pasem

Została podjęta już uchwała o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E spółki Euroimplant w wysokości 0,12 zł. Ile zatem będzie warte prawo poboru? Istnieje prosty wzór pozwalający obliczyć teoretyczną wartość prawa poboru:

V = (M-S) / (N+1)
gdzie:
V - szacowana wartość prawa poboru
M - cena rynkowa akcji już notowanych
S - cena emisyjna nowych akcji
N - liczba praw poboru potrzebna do nabycia akcji nowej emisji

W przypadku Euroimplantu znamy N, wynoszące 2 oraz S wynoszące 0,12 zł. Nie znamy jeszcze M, ale możemy przeprowadzić symulację i sprawdzić co się stanie jeśli cena rynkowa akcji już notowanych wzrośnie lub spadnie. Wartość prawa poboru spółki Euroimplant w przypadku wzrostu ceny akcji powyżej obecnej ceny (0,18 zł) prezentuje poniższy wykres:

wartość prawa poboru spółki Euroimplant przy hossie
Im wyższa będzie cena rynkowa akcji Euroimplantu w dniu obliczania wartości rynkowej prawa poboru, tym wyższa będzie ta wartość. Nie ma co liczyć, że cena akcji Euroimplantu wyniesie 1 zł, ale jeśli nagle podskoczyłaby do 0,3 zł to prawo poboru byłoby warte około 0,05 zł. Wpływ spadku ceny akcji Euroimplantu na wartość prawa poboru przedstawia kolejny wykres:

wartość prawa poboru spółki Euroimplant przy bessie
Jeśli cena akcji Euroimplantu będzie spadać, już przy 0,14 zł wartość prawa poboru wyniesie 0,01 zł, a jeśli cena spadnie do 0,12 zł, prawo poboru będzie bezwartościowe.

Pojawia się więc pytanie - czy sprzedać prawo poboru na rynku, czy zapisać się na akcje nowej emisji? Myślę, że inwestorzy posiadający nadwyżki finansowe powinni zapisać się na akcje nowej emisji Euroimplantu,  bo spółka już dowiodła, że wie co robi i realizuje swoją strategię. Inwestorom nie posiadającym nadwyżek finansowych, pozostaje sprzedaż praw poboru na giełdzie, o ile cena rynkowa akcji nie spadnie do 0,12 zł.

Zamierzacie zapisywać się na akcje serii E, czy pozbyć się praw poboru?


PS. Jeśli chcesz nauczyć się, podobnie jak ja, jak pozyskiwać informacje z niestadardowych źródeł na temat swoich inwestycji, zajrzyj tutaj.

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

wtorek, 3 kwietnia 2012

Equity Magazine nr 13: Ile warty jest ten biznes?

Jakiś czas temu ukazał się 13. numer Equity Magazine, w którym za namową redaktora naczelnego, poruszyłem temat typowo fundamentalny, który również Was interesował w mailach wysyłanych do mnie. Otóż, postanowiłem opisać jak wycenić spółkę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, tak jak zaleca to robić Warren Buffett. Pokazałem pewne stałe elementy tej wyceny oraz pokazałem przede wszystkim jak:

  • określić stopę dyskonta?
  • na podstawie czego zaprognozować przyszłe wyniki finansowe?
  • jakie przyjąć tempo wzrostu tych wyników?
Proces wyceny omówiłem na przykładzie ukraińskiej spółki Astarta, o której już nie raz wspominałem na tym blogu. Artykuł łącznie ma objętość 5 stron. Jeśli jeszcze nie czytaliście tego artykułu, zachęcam do jego lektury. W kolejnych numerach Equity Magazine, będę kontynuował wątki fundamentalne.


niedziela, 1 kwietnia 2012

Ustalamy wartość akcji

Ustalanie wartości akcji jest procesem z natury nieprecyzyjnym, związanym z szacowaniem różnych wielkości na kilka lat w przyszłość. Mówiąc o wycenie akcji, mówimy tak naprawdę o wycenie przedsiębiorstwa, którego wartość wewnętrzna przekłada się na wartość pojedynczych akcji. Istnieje wiele metod wyceny akcji oraz przedsiębiorstw. W tym poście będę zamieszczał kolejne metody ustalania wartości akcji, które będę analizował na łamach Equity Magazine. Artykuły z Equity Magazine dostępne są również w tym blogu.

Dotychczas dokonałem wyceny spółek dwoma metodami:PS. Jeśli chcesz nauczyć się, podobnie jak ja, jak pozyskiwać informacje z niestadardowych źródeł na temat swoich inwestycji, zajrzyj tutaj.

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)