Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

wtorek, 13 maja 2014

Getin Holding - wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2014 roku

Przezimować do wiosny - tak można określić strategię grupy kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2014 roku, która zdała ostatecznie egzamin. W poście relacjonującym mój udział w walnym zgromadzeniu Getin Holdingu pisałem, że cała grupa kapitałowa przyjęła na rynkach Europy Wschodniej strategię utrzymania dotychczasowej pozycji biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności.  Z raportu za I kwartał 2014 roku wynika, iż strategia ta się sprawdziła, o czym napiszę nieco później. Jak jednak wyglądała sytuacja finansowa całego holdingu w tym czasie? 


  
Otóż, Getin Holding zachował stabilność wyników finansowych oraz bazy depozytowo-kredytowej w całym omawianym kwartale. Oczywiście najbardziej ciążyła całej grupie kapitałowej działalność bankowa na Ukrainie z uwagi na wydarzenia polityczne, które miały miejsce w tym czasie. Zanim jednak przejdę do konkretów, warto spojrzeć na główne wielkości finansowe, które wyselekcjonowałem z uwagi na ich znaczenie w sprawozdawczości oraz z powodu dość dużych wahań niektórych z nich (tabela 1).
 
Tabela 1. Najważniejsze dane finansowe Getin Holdingu za I kwartał 2014 roku.

Z tabeli 1 wynika, że choć wynik odsetkowy oraz prowizyjny wzrosły odpowiednio o 11,69% oraz o 32,4% względem I kwartału 2013 roku to jednak zysk netto nieznacznie spadł kwartał do kwartału o 1,17%. Nim wyjaśnię skąd się wziął prawie niezmieniony zysk netto za ten kwartał warto jeszcze spojrzeć na główne wskaźniki finansowe obliczone w oparciu o dane pochodzące z tabeli 1.  
Tabela 2. Wskaźniki finansowe Getin Holdingu za I kwartał 2014 roku.


Jak widać (tabela 2), rentowność kapitału własnego (ROE) w ujęciu kwartalnym wykazały nieznaczny spadek, pozostając dość stabilną. Wzrosła rentowność odsetkowa, jednak spadła rentowność prowizyjna. Wpływ na ten spadek miał bardzo duży wzrost kosztów z tytułu opłat i prowizji, który sięgnął poziomu ponad 109% względem analogicznego kwartału w roku 2013. Skąd się wziął tak nagły wzrost tego rodzaju kosztów? Najbardziej w tej kategorii wzrosły koszty pośrednictwa z tytułu sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych oraz z tytułu ubezpieczeń. Rentowność zysku netto liczona jako iloraz zysku netto oraz sumy przychodów odsetkowych i prowizyjnych spadła do niespełna 8%. Jak wspomniałem, stabilna była baza depozytowo-kredytowa, której wartość uległa bardzo niewielkiej zmianie. Getin Holding w I kwartale 2014 roku cechował się stabilnym wskaźnikiem pokrycia kredytów udzielonych klientom depozytami pozyskanymi od klientów. 

Duży wpływ na wynik finansowy netto grupy kapitałowej miały dwie pozycje, tj. ogólne koszty administracyjne, które wzrosły kwartał do kwartału o 12,19% oraz odpisy aktualizujące wartość kredytów i pożyczek, które zwiększyły się prawie dwukrotnie wobec I kwartału 2013 roku. W ramach kosztów administracyjnych odnotowano wzrost wartości usług obcych oraz świadczeń pracowniczych. Ważniejszy był jednak przyrost wspomnianych odpisów. W I kwartale 2014 roku rozwiązano odpisy aktualizujące na kwotę prawie 81 mln zł, jednak utworzono nowe odpisy o wartości prawie 146 mln zł. Zatem należy zauważyć, iż zjawisko problemów ze spłatą części kredytów i pożyczek było kontynuowane od roku 2013. Jak pisałem w poście na temat walnego zgromadzenia Getin Holdingu, odpowiedzialna za taki stan rzeczy była intensyfikacja kredytowania młodych firm przez Idea Bank Polska, jednak należy również uwzględnić gorszą spłacalność kredytów na Ukrainie. W działalności bankowej naturalne jest zwiększanie się wartości odpisów aktualizujących wartość kredytów i pożyczek w trudnych czasach finansowych, jednak nie jest to równoznaczne z uznaniem tych aktywów za nieściągalne. Tworzenie tych odpisów jest przejawem przezorności grupy kapitałowej. W roku 2008 wiele banków w Polsce również było zmuszonych do tworzenia odpisów aktualizujących na aktywa kredytowe o charakterze hipotecznym w związku z problemami ze spłatą tych kredytów w tamtym czasie. Podobnie jest i tym razem. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na działalność bankową, gdyż zaburzony zostaje termin płatności rat kredytowych wynikających z harmonogramu spłaty, a do gry wchodzi procedura windykacyjna.

Warto przyjrzeć się segmentom działalności Getin Holdingu w I kwartale 2014 roku (tabela 3, 4 i 5).

Tabela 3. Wyniki finansowe segmentów działalności Getin Holdingu w I kwartale 2014 roku.
Gołym okiem widać, że na wynikach finansowych całej grupy zaciążył segment działalności bankowej na Ukrainie, gdyż odnotował on stratę w I kwartale 2014 roku. Wynikało to z dużych wahań bazy depozytowo-kredytowej Idea Banku na Ukrainie oraz ze wzrostu kosztów finansowania działalności wynikających z dewaluacji hrywny ukraińskiej. Aby zachęcić klientów do deponowania swoich środków w walucie krajowej Ukrainy, od której wtedy większość osób uciekała, Idea Bank był zmuszony podnieść oprocentowanie depozytów, co podniosło koszty odsetkowe. Pozostałe segmenty wypracowały zyski.

Jeśli chodzi o udział poszczególnych segmentów w wynikach finansowych oraz przychodach całego holdingu to okazuje się, że (tabela 4):
  • najwięcej przychodów odsetkowych w całej działalności Getin Holdingu generuje Idea Bank Polska oraz grupa Carcade w Rosji, a także segment bankowy na Białorusi,
  • jeśli wziąć pod uwagę przychody prowizyjne to ponad 70% z nich generowanych jest w Polsce,
  • z kolei największy udział w I kwartale 2014 roku w wyniku netto miał Idea Bank Polska (78,52%), w dużej mierze też za sprawą strat poniesionych na Ukrainie.


Tabela 4. Struktura segmentów działalności Getin Holdingu w przychodach oraz wynikach finansowych grupy w I kwartale 2014 roku.
W zakresie rentowności (tabela 5) okazuje się, że najbardziej rentowna w I kwartale 2014 roku była działalność bankowa w Rumunii, gdzie rentowność odsetkowa wyniosła ponad 60%, a rentowność prowizyjna prawie 90%. Również rentowność zysku netto na rynku rumuńskim była najwyższa i wynosiła ponad 30%. Na drugim miejscu pod względem opłacalności znajdowała się egzekwo działalność grupy Carcade w Rosji oraz Idea Banku Polska. Na Białorusi sytuacja wyglądała umiarkowanie, bowiem rentowności odsetkowe i prowizyjne były wysokie, jednak ostateczna rentowność zysku netto była bardzo niska (niespełna 3,5%). Wartości zawarte w tabeli 5 wskazują na przyzwoite rentowności odsetkowe i prowizyjne Idea Banku Ukraina oraz ujemną rentowność zysku netto. Na wyniku netto tej jednostki zaciążyły odpisy aktualizujące kredyty i pożyczki, o których wspominałem wcześniej.

Tabela 5. Rentowności segmentów działalności Getin Holdingu w I kwartale 2014 roku.

Podsumowując, działalność Getin Holdingu pomimo sytuacji na Ukrainie była stabilna. Cała grupa utrzymała swoją pozycję biznesową. Ze sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 roku wynika, że sytuacja na rynku ukraińskim uległa poprawie w kwietniu tego roku:
"W kwietniu sytuacja płynnościowa na rynku ukraińskim uległa poprawie, dzięki czemu bank zaczął generować przyrost depozytów osób fizycznych oraz prawnych. To umożliwi w najbliższym czasie częściowe wznowienie sprzedaży produktów kredytowych, co spowoduję polepszenie wskaźników finansowych banku".
Choć do stabilizacji politycznej na Ukrainie jeszcze daleka droga, to można uznać, iż najgorszy etap sytuacji płynnościowej na Ukrainie wpływającej na Idea Bank już minął. Jak widać, spółka zależna Getin Holdingu poradziła sobie w tym trudnym czasie całkiem nieźle, a wygenerowana strata netto była przejściowa. 

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

5 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Dziękuję za analizę, jako akcjonariusz Getinu również dokładnie prześledziłem raport kwartalny i jestem raczej zadowolony. Do Pana analizy dodałbym tylko zadowolenie z rentowności inwestycji w Rumunii, o ile pamiętam planem biznesowy dla tej inwestycji na 2014 było wyprowadzenie RIB na prostą przy zerowych zyskach, a tu proszę, 2 mln juz w I kwartale.

InwestycjeGiełdowe pisze...

Bardzo ciekawie przeprowadzona analiza kwartalna. Jestem pod wrażeniem tak płynnie przeprowadzonej analizy w zakresie spółek z branży finansowej - w tym przypadku banku. Jestem właśnie w trakcie "nauki" analizy tego typu spółek i Pana praca na pewno będzie służyła mi pomocą!
Pozdrawiam, Paweł

Polcia pisze...

Spokojnie! Przed nami wybory na Ukrainie. Ten kocił się prędko nie skończy a Getin jeszcze może odczuć. Studziłabym nastroje...

Tobiasz Maliński pisze...

Wybory już 25 maja, zobaczymy jaki będzie ich finał. Jeśli na Ukrainie nie dojdzie do rzeczywistych posunięć militarnych to Getin powinien dać sobie radę :)

Anonimowy pisze...

Czy czasem zysk GTN nie został podrasowany kosztem obcięcia prowizji OPF.