Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

czwartek, 15 stycznia 2015

Wreszcie jest okazja do kupna!

Astarta jest spółką, którą obserwuję od ponad 3 lat, o czym świadczą choćby wpisy na jej temat pojawiające się na tym blogu. Analizowałem już tutaj kwestie fundamentalne związane z biznesem rolnym Astarty, o czym w poniższych postach: 
  1. Astarta - najlepsza spółka rolna z Ukrainy na GPW 
  2. Wyniki Astarty za 2011 rok 
Choć ceny produktów rolnych ważnych dla Astarty (cukier, pszenica, kukurydza), poleciały mocno w dół w ostatnim czasie, to jednak czynniki przemawiające za ich trwałym wzrostem przez następne dwie dekady są bardzo silne (wzrost i bogacenie się ludności z jednej strony oraz ograniczona podaż upraw rolnych w skali świata z drugiej strony). Od ponad 3 lat obserwuję Astartę i dopiero teraz pojawiła się okazja do nabycia akcji tej spółki:
 
 
 Na powyższym wykresie kółeczkiem oznaczyłem moment, w którym obecnie znajdują się ceny akcji Astarty. Zbiegły się tutaj w czasie dwa czynniki fundamentalne, tj. znaczne obniżki cen surowców rolnych oraz kryzys na Ukrainie. O ile spadki cen surowców rolnych są uzasadnieniem spadków cen akcji Astarty od strony fundamentalnej, to jednak spadki ceny akcji holdingu nasiliły się głównie poprzez panikę związaną z sytuacją polityczną na Ukrainie. Jednak spółka działa w obszarze wolnym od konfliktów militarnych, stąd też owa panika stała się katalizatorem dla spadków cen akcji Astarty, stwarzając tym samym okazję do ich kupna.
 
Spójrzmy na ceny surowców rolnych:
Cukier, bo przychody z jego sprzedaży stanowią wciąż 50% przychodów Astarty (notowania kontraktu futures na cukier):
 W ciągu ostatnich trzech lat cukier stracił prawie 38% swojej wartości. Podobnie sytuacja wygląda na pszenicy (kontrakt futures, spadek o 10%):
 oraz na kukurydzy (kontrakt futures, spadek o prawie 36,5%)
 Spadające ceny trzech głównych surowców rolnych Astarty spowodowały, pomimo sukcesywnego przyrostu plonów w tonach z upraw rolnych holdingu, obniżki wyników finansowych. W ciągu ostatnich 9 miesięcy 2014 roku (raport) Astarta poniosła stratę na poziomie netto pomimo znaczącego wzrostu przychodów wobec analogicznego okresu roku 2013 (49,8%). Nawet relacja udziału kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów do przychodów stała się korzystniejsza i wyniosła 70% wobec 82% rok wcześniej:


(w tysiącach UAH)2013-09-302014-09-30
Aktywa trwałe₴3 242 658,00₴3 879 255,00
Aktywa obrotowe₴4 619 546,00₴4 737 060,00
Aktywa biologiczne ogółem₴2 441 562,00₴1 922 564,00
Zapasy₴1 729 936,00₴2 272 927,00
Należności bieżące₴687 537,00₴576 087,00
Kapitał własny₴4 562 004,00₴4 187 067,00
Zobowiązania długoterminowe₴1 580 877,00₴2 016 485,00
Zobowiązania bieżące₴1 719 323,00₴2 412 763,00

20132014
Przychody₴2 784 553,00₴4 173 284,00
Koszt wytworzenia₴2 294 709,00₴2 946 841,00
Zysk operacyjny₴894 876,00₴1 238 035,00
Zysk netto₴880 002,00-₴321 488,00
Przepływy operacyjne₴516 854,00₴1 208 783,00
Przepływy inwestycyjne-₴374 698,00-₴204 567,00
Przepływy finansowe-₴197 716,00-₴189 154,00
Analiza finansowa20132014
ROE19,29%-7,68%
ROA11,19%-3,73%
ROS31,60%-7,70%
Rentowność cashflow58,73%-376,00%
Płynność dynamiczna30,06%50,10%
Złota reguła bilansowa140,69%107,93%
Złota reguła finansowa189,44%159,92%
Wskaźnik samofinansowania138,23%94,53%
Rotacja należności w dniach66,6737,27
Rotacja zapasów w dniach167,74147,05
Rotacja zobowiązań w dniach166,71156,10
CKG67,7028,22
Wskaźnik kosztów82,41%70,61%

Czemu więc Astarta poniosła straty?
Pomimo korzystniejszej relacji kosztów wytworzenia do przychodów, niestety mocno wzrosły koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. "Sprawcą" jest tutaj nowy zakład do przetwarzania soi, który spowodował wzrost zatrudnienia, a tym samym pensji. 


Struktura kosztów ogólnego zarządu20132014
Pensje₴47 198,00₴71 823,00
Podatki oprócz CIT₴1 905,00₴5 930,00
Paliwo i energia₴2 186,00₴3 999,00
Usługi profesjonalne₴549,00₴2 686,00
Amortyzacja₴3 653,00₴2 383,00
Opłaty bankowe₴380,00₴2 205,00
Naprawy₴601,00₴1 513,00
Koszty biurowe₴675,00₴806,00
Środki łączności₴776,00₴717,00
Wynajem₴732,00₴281,00
Ubezpieczenia₴468,00₴213,00
Transport₴100,00₴124,00
Inne₴2 926,00₴3 146,00
Razem₴62 149,00₴95 826,00
Pensje
52,17%
Podatki oprócz CIT
211,29%
Paliwo i energia
82,94%
Usługi profesjonalne
389,25%
Amortyzacja
-34,77%
Opłaty bankowe
480,26%
Naprawy
151,75%
Koszty biurowe
19,41%
Środki łączności
-7,60%
Wynajem
-61,61%
Ubezpieczenia
-54,49%
Transport
24,00%
Inne
7,52%

W ramach kosztów ogólnego zarządu mocno zwiększył się również udział kosztów paliw i energii, a także usług profesjonalnych, np. prawnych czy marketingowych. Negatywny wpływ miał również 24% wzrost kosztów transportu.

W ramach kosztów sprzedaży również widać podobne tendencje:


Struktura kosztów sprzedaży20132014
Transport₴18 279,00₴29 786,00
Paliwo i energia₴6 522,00₴18 867,00
Pensje₴15 234,00₴18 387,00
Amortyzacja₴2 219,00₴3 386,00
Magazynowanie₴3 110,00₴2 074,00
Usługi profesjonalne₴1 888,00₴1 815,00
Prowizje₴142,00₴1 316,00
Opusty-₴889,00₴1 100,00
Reklama₴7,00₴166,00
Cła₴43,00₴30,00
Pozostałe₴2 026,00₴4 778,00
Razem₴48 581,00₴81 705,00
Transport
62,95%
Paliwo i energia
189,28%
Pensje
20,70%
Amortyzacja
52,59%
Magazynowanie
-33,31%
Usługi profesjonalne
-3,87%
Prowizje
826,76%
Opusty
-223,73%
Reklama
2271,43%
Cła
-30,23%
Pozostałe
135,83%

Koszty transportu wzrosły głównie za sprawą drożejącego paliwa i energii, a także z powodu kosztów przewozu. Wzrost pensji w ramach tej kategorii był jednak dużo niższy niż w przypadku kosztów ogólnego zarządu. Czynnikiem, który spowodował wzrost cen energii, głównie gazu, który wykorzystuje Astarta, była sytuacja na linii Ukraina-Rosja. Stąd, holding jeszcze bardziej skoncentrował się na pracach nad uruchomieniem biogazowani, której wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny w kolejnych kwartałach. Z uwagi na ceny gazu holding postanowił wykorzystać węgiel do procesów produkcyjnych w dwóch zakładach przetwórstwa cukru. 

Straty Astarty wynikające ze wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (oraz o czym nie wspomniałem wcześniej, ze spadku wartości godziwej aktywów biologicznych, która obciążyła przychody) nie byłyby tak duże, gdyby nie ujemne różnice kursowe, które pojawiły się w ramach kosztów finansowych wynoszące 237 204 tys. UAH.  Astarta posiada zaciągnięte kredyty denominowane w walutach obcych (USD i EUR), stąd drastyczne osłabienie hrywny spowodowało wzrost kosztów obsługi tego zadłużenia. Stąd też Astarta zakończyła 9 m 2014 roku stratną na poziomie -330 mln UAH, wobec zysku w analogicznym okresie roku 2013. 

Ogólnie, pomimo spadków cen surowców rolnych oraz sytuacji ekonomiczno-politycznej na Ukrainie, nie mogę powiedzieć, aby fundamenty holdingu były zagrożone. Co więcej, Astarta zachowując mocną płynność, w tych trudnych dla niej czasach uruchomiła zakład przetwórstwa soi, a także biogazownię. Obecne czynniki które ujemnie wpłynęły na wyniki holdingu (ceny surowców rolnych, osłabienie hrywny, problemy z rosyjskim gazem) są wyłącznie czynnikami przejściowymi. Tak jak napisałem na początku tego posta, fundamenty holdingu pozostają silne, dlatego też uważam, że obecnie mamy okazję do kupna akcji Astarty. 

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Dziękuję za rzeczową analizę.
Astarta to moja ulubiona spółka, dała bardzo dużo zarobić w latach 2009-2011 wówczas kupowałem w dołku 13,63zł. Dzisiaj chociaż ceny cukru szorują po dnie, a sytuacja na Ukrainie jest jaka jest, uważam jak autor podobnie, że cena obecna to znakomity czas na zajęcie długiej pozycji.
Cukier odwraca trend, kontrakty na najbliższe miesiące pokazują wzrost.
Poza wszystkim co wymienił autor, jedno jest również niezwykle istotne - freefloat ok.30%.
Tutaj silne ręce trzymają papier i wyznaczają kierunki.
Pozdrawiam serdecznie.

P.S. papier dla cierpliwych, powoli i do góry :)

Mat

moneygrabbing pisze...

Ciekawie wygląda firma ale czy nie bezpiecznie poczekać aż będzie sygnał przełamania trendu spadkowego. W tym momencie to trochę ryzykowne lecz nie twierdze, że akcje będą nadal spadać a mamy tylko odreagowanie trendu spadkowego. Dlatego wielu inwestorów czeka na 100% sygnału.

Paweł pisze...

No w końcu! Nadarzyła się okazja do kupna

Marta pisze...

Piękna analiza, ale mógłbyś odświeżyć dane do 2017 roku

Unknown pisze...

Jeżeli przymierzasz się do przejęcia spółki to zajrzyj tu, firma blueoak zajmuje się tym od wielu lat i szybko ci doradzą w jaki sposób będzie to zrobić najlepiej.

sandra pisze...

Na tej analizie dokładnie widać ile musimy przeznaczyć na paliwo

Wiktor pisze...

Zawsze na giełdzie na plus wychodziły zawsze wszelkie spółki paliwowe i to w nie najbardziej warto inwestować!